5/11/2022 10:59:16 PM - Ruslan


ITIL Capacity (Tutum) Management 1. TUTUM İDARƏ EDİLMƏSİ XİDMƏTİ 1.1. Tutumun İdarə Edilməsi xidmət və infrastruktur imkanlarının razılaşdırılmış xidmət səviyyəsi hədəflərinə vaxtında və sərfəli şəkildə cavab verməsini təmin edən prosesdir. 1.2. T


8/23/2021 2:47:52 AM - Ruslan


Avtorizasiya nədir? Avtorizasiya-Autentifikasiyası vasitəsiylə şəx¬siyyəti təs¬diq olunmuş insanın bazada hər hansı əməliy¬yatı icra etmək səlahiyyəti (hüququ) olub-ol¬madığını yoxlayır.


8/23/2021 2:47:38 AM - Ruslan


Autentifikasiya nədir? Autentifikasiyası, sistemə daxil olarkən hə¬min şəxsdən özü haqqında mə¬lumat (loqin, parol), smart-kart və ya biometrik informasiya tələb olunmasıdır.


8/23/2021 2:47:23 AM - Ruslan


NMAP nədir? NMAP (Network Mapper) – şəbəkədə ip və portları scan etmək və yüklənmiş applicationları müəyyən etmək üçün istifadə olunur.


4/25/2021 10:53:20 PM - sharifovrb


Kompüterinizdə faylları ölçüsünə görə axtarmaq üçün: size:>500MB 500 MB və böyük, size:>500MB<5GB yazsanız o zaman 500MBdan böyük 5GBdan kiçik faylları axtara bileceksiniz.


4/25/2021 10:53:05 PM - sharifovrb


1-ci nəsil kompüterlər (1946 – 1958) vakkum borulardan, 2-ci nəsil kompüterlər (1959 – 1964) tranzistorlardan, 3-cü nəsil kompüterlər (1965 - 1970) inteqrasiya olunmuş sxemlərdən, 4-cü nəsil kompüterlər (1971 – bu günədək) mikroprosessor ibarətdir.


4/25/2021 10:50:24 PM - sharifovrb


RAID 1 (mirroring) sxemində disklərdən birinə yazılan məlumat digər disk və ya disklərə kopyalanır. Dolayısıyla 2 diskimiz varsa hər iksində eyni məlumat saxlanılır. Disklərdən biri sıradan çıxarsa digərində saxlanılan məlumat yetərli olur. Bu siste


4/25/2021 10:49:53 PM - sharifovrb


RAID 10 və ya 1+0 necə işləyir? Bu system RAID1 və RAID0 kombinasiyasıdır. RAID 10 işləməsi üçün tələb olunan minimal disk sayı 4 diskdir. İki fərqli RAİD sistemi birləşərək etibarlı bir system yaranır.


4/8/2021 11:02:11 PM - Ruslan


RAID 6 necə işləyir? RAID 6 işləməsi üçün tələb olunan minimal disk sayı 4 diskdir. Raid 5 dən yeganə fərqi İki parity olduğu üçün disklərdən ikisi sıradan çıxarsa system işləməyə davam edir.


4/8/2021 11:01:40 PM - Ruslan


VPN (Virtual private Network) — iki kompüter şəbəkəsi (internet, lan, və s.) arasında ötürülən informasiyanı virtual tunnel vasitəsi ilə ötürən texnologiyadır.


Axtar

Top 5 İstifadəçi

Ruslan 51
Rashadat.Seyidzade 19
sharifovrb 6