Cross Platform Applicationların Yazılması

Biz istəyə uyğun cross-platform (IOS, Android and Windows) mobile app yazırıq. 

Texniki yardım xidməti

Biz İT heyyəti olan və olmayan şirkətlərə server, şəbəkə, verilənlər bazası, sayt qrurulması və dəstəyi göstərir, istifadəçilərin problemlərini həll edirik.

.NET framework həlləri

Create mobile, desktop, and web applications.

Penetration Testing

Penetration testi vasitəsiylə şirkətlərin istəyi ilə onların şəbəkə, system və proqramlarında olan boşluqları aşkar edirik.

Web Sayt dizaynı və kodlaşdırılması.

Web Saytlar şirkətlərin internetdə görünən simasıdır. Bu səbəbdən sayt gözəgəlimli və funksional olalıdır. Saytın dizayn və kodlaşdırılması ilə məşğul olan komanda sayəsində qısa vaxt ərzində gözəl bir səhifəyə malik ola bilərsiniz.

Active Directory

Active Directory sistemimizin özəyini təşkil etdiyi üçün ən böyük diüüət ayırmalı bölməmizdir. Active Directory sayəsində authentication (kimlik yoxlama), fayl və printer paylama və mərkəzdən idarə etmə kimi funksiyalardan istifadə edə bilirik.

Microsoft Exchange Həlləri

Microsoft Exchange  Solutions. Exchange Server is quite possibly your most business critical application. The email and collaboration suite from Microsoft is complex and can be frustrating to most network administrators. We have different exchange solutions. 

Virtual server infrastructure

Virtual server infrastrukturunun idarə olunlması.

Şəbəkə, Sistem, Server və Təhlükəsizlik Təftişi

Şəbəkə, Sistem, Server və Təhlükəsizlik Təftişini sizin şirkətdə peşəkar komanda həyata keçirəcək, Bu yoxlama zamanı təhlükəsizlik testləri aparılacaq, ehtiyyat nüsxələr alınacaq və sizə risklərlə bağlı hesabat veriləcək.

Optimize database

Optimize database.

LAN\WAN Analisi və yenidən (dizayn) qurulması

LAN\WAN Analisi və yenidən (dizayn) qurulması. Bizim şəbəkə administratorlarımız sizin şəbəkəni cisco və huawei router, switchləri vasitəsiylə istənilən səviyyədə (Core, Distribution və Access Layer) çökməyədavamlı və günün tələbinə uyğun sazlaya bilər.

 

İT Konsultasiya

Şirkətlərin İT strategiyasının planlaşdırılması və tətbiqi.