Professional İ.T. Mərkəzinə xoş gəlmisiniz.

Keyfiyyətli bilik və bacarığa, həmçinin beynəlxalq sertifikatlara (məsələn: MCP, MCTS, MCITP, MCSA, MCSE, MOUS, MCT, A+, UNIX, RHCSA, RHCSE, OCA, OCP, CCNA, CCNP, CEH ) malik olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb olunduğu Mərkəzimiz kurs iştirakçılarına Informasiya Texnologiyaları sahəsində öz bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək, yeni bilik əldə etmək və eləcə də bu sahədə öz təhsillərini artırmaq üçün geniş imkanlar yaradır. Professional IT Ltd. şirkəti informasiya texnologiyaları üzrə kompleksli çıxış yollarını təmin edən IT şirkətlərindən biridir. Müvafiq təcrübə və yüksək səviyyəli peşəkarlığa malik olan şirkət mütəxəssisləri hər zaman layihə çərçivəsində mürəkkəb inteqrasiyaları həyata keçirməyə hazırdır və bir sıra belə layihələr hal-hazırda fəaliyyət göstərməkdədir. Biz istifadəçi qrup səviyyəsində kiçik kompüter şəbəkələri və geniş miqyaslı və daha mürəkkəb layihələr, şəbəkə təhlükəsizliyi, 3D animasiya, 3D modelləşdirmə, İnteraktiv prezentasiya və elektron poçt kimi müxtəlif xidmətləri təmin edirik

Xəbərlər

Xəbərlər haqqında məlumat əldə etmək üçün ətraflı məlumatı oxuyun.

Kurslar

Aktiv kurslar haqqında məlumat əldə etmək üçün ətraflı məlumatı oxuyun.

Məzunlar

Məzunlarımız haqqında məlumat əldə etmək üçün ətraflı məlumatı oxuyun.


İ.T kursları bizim gələcək həyatımız, işıqlı gələcəyimiz, xoşbəxtçiliyimizdir. Bu kurslarda çox uğur qazanan hər bir gənc haqqında bela deyə bilərəm: “Biliyi, savadı, dünyagörüşü, fiziki qüvvəsi və vətənpərvərliyi ilə vəhdət təşkil edən gənclərin yaratdığı ölkənin gələcəyi hər zaman parlaqdır, çünki informasiya texnologiyası hər bir gəncin qürur mənbəyi, onun ən qüdrətli, ən ecazkar,yenilməz və qarşısı alınmaz qüvvəsidir”. Öz bilik və savadını bizdən əsirgəmiyən Ruslan müəllimə öz dərin minnə... Mammad Mammadov , MCTS


teacher

Ruslan Şərifov

Microsoft, Cisco və Təhlükəsizlik

Ətraflı
teacher

Vüqar Baxşıyev

Oracle

Ətraflı
teacher

Vahid Qocayev

Linux\Unix

Ətraflı