Professional İ.T. Mərkəzinə xoş gəlmisiniz.

Keyfiyyətli bilik və bacarığa, həmçinin beynəlxalq sertifikatlara (məsələn: MCP, MCTS, MCITP, MCSA, MCSE, MOUS, MCT, A+, UNIX, RHCSA, RHCSE, OCA, OCP, CCNA, CCNP, CEH ) malik olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb olunduğu Mərkəzimiz kurs iştirakçılarına Informasiya Texnologiyaları sahəsində öz bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək, yeni bilik əldə etmək və eləcə də bu sahədə öz təhsillərini artırmaq üçün geniş imkanlar yaradır. Professional IT Ltd. şirkəti informasiya texnologiyaları üzrə kompleksli çıxış yollarını təmin edən IT şirkətlərindən biridir. Müvafiq təcrübə və yüksək səviyyəli peşəkarlığa malik olan şirkət mütəxəssisləri hər zaman layihə çərçivəsində mürəkkəb inteqrasiyaları həyata keçirməyə hazırdır və bir sıra belə layihələr hal-hazırda fəaliyyət göstərməkdədir. Biz istifadəçi qrup səviyyəsində kiçik kompüter şəbəkələri və geniş miqyaslı və daha mürəkkəb layihələr, şəbəkə təhlükəsizliyi, 3D animasiya, 3D modelləşdirmə, İnteraktiv prezentasiya və elektron poçt kimi müxtəlif xidmətləri təmin edirik

Xəbərlər

Xəbərlər haqqında məlumat əldə etmək üçün ətraflı məlumatı oxuyun.

Kurslar

Aktiv kurslar haqqında məlumat əldə etmək üçün ətraflı məlumatı oxuyun.

Məzunlar

Məzunlarımız haqqında məlumat əldə etmək üçün ətraflı məlumatı oxuyun.


Ümumiyyətlə IT sahəsinə baxanda adama çox çətin gəlir. Amma oxuduqca, görürsən ki, çox maraqlıdır. Belə deyək texnologiya marağın biraz da artır. Bu günki gündə IT cox geniş inkişaf edib, əvvəlki illərə baxanda. Mən IT sahəsində qazandığım uğurlara, nailiyyətlərə görə Professional IT-yə böyük təşəkkürümü bildirirəm.

1. 70-620 TS: Configuring Microsoft Windows Vista Client - 880 bal 
2. 70-642 TS:Win... Mutəllim Mutəllimov , MCTS, MCİTP

teacher

Vahid Qocayev

Linux\Unix

Ətraflı
teacher

Rəşadət Seyidzadə

İT for Kids

Ətraflı
teacher

Ruslan Şərifov

Microsoft, Cisco və Təhlükəsizlik

Ətraflı